Услуги


 1.   Консултации
 2.   Маркетингови проучвания
 3.   Проектиране и дизайн
 4.   Доставка
 5.   Монтаж и инсталиране на
  оборудването и софтуера в страната и
  чужбина
 6.   Обучение в страната и чужбина от
  сертифицирани специалисти
 7.   Гаранционна и следгаранционна
  поддръжка на оборудване и софтуера в
  страната и чужбина

Милтех е представител на:
партньори:

АВТОРСКО ПРАВО

Милтех ЕООД 2017
Всички права запазени

СЕРТИФИКАТИ

АДРЕС

Милтех ЕООД
Бизнес Център Електрон
ул. "Кукуш" 1
ж. к. "Захарна Фабрика"
София, 1309, България

КОНТАКТИ

+359 2 821 1386
miltech@miltech-bg.com